Promocje
i oferty specjalne
Kliknij i sprawdź oferty specjalne »
Kliknij i sprawdź oferty specjalne »
Kliknij i sprawdź oferty specjalne »
Kliknij i sprawdź oferty specjalne »
Kliknij i sprawdź oferty specjalne »

Fotorelacje z naszych realizacji

Usługi montażowe

Nowal Usługi montażoweFirma nasza wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta  daje możliwość wyboru odpowiedniego montażu, zależnie od miejsca i specyfikacji budynku. Poniżej przedstawiamy kolejne etapy wykonania montażu w technologii warstwowej.

 

Firma nasza wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta  daje możliwość wyboru odpowiedniego montażu, zależnie od miejsca i specyfikacji budynku.
Poniżej przedstawiamy kolejne etapy wykonania montażu w technologii warstwowej.

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy (fizyka budowli) i praktyką budowlaną prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Spełnienie tego założenia wymaga stworzenia trzech współpracujących ze sobą stref:

  • izolacji termicznej i akustycznej
  • uszczelnienia wewnętrznego
  • uszczelnienia zewnętrznego

 

1. Uszczelnianie wewnętrzne
Uszczelnienie wewnętrzne uniemożliwia przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej. Bariera paroizolacyjna musi być szczelna, co można uzyskać wykorzystując SWS FOLIENBAND INSIDE – to elastyczna samoklejąca klejąca taśma pokryta specjalną włókniną umożliwiającą otynkowanie. Doskonale przyczepna do wszelkich podłoży budowlanych, w tym do tworzyw sztucznych. Występuje w kilku rozmiarach, zarówno z warstwą butylową na całej szerokości jak i w postaci dwucentymetrowej ścieżki klejącej.

2. Izolacje termiczna i akustyczna
Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty wypełniające daje zastosowanie wysokiej jakości pianek poliuretanowyc

 

3. Uszczelnianie zewnętrzne
Uszczelnienie zewnętrzne działa na zasadzie jednostronnie przepuszczającej membrany – dzięki temu zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku. SWS FOLIENBAND OUTSIDE - elastyczna jedno lub dwustronnie klejąca folia wysoko paroprzepuszczalna pokryta włókniną umożliwiającą otynkowanie jest doskonałym rozwiązaniem uszczelnienia warstwy izolacyjnej w konstrukcjach bez węgarka. Warstwa butylu gwarantuje doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.

 

 

Przygotowanie


 

pionowy glif okna przygotowany do wyklejenia taśm paroizolacyjnych przy montażu okna

 

poziomy glif okna nieobrobiony, trzeba go „zatrzeć” zaprawą murarską

 

poziomy glif okna przygotowany do wyklejenia taśm paroizolacyjnych przy montażu okna

 

 

Etapy montażu


 

Taśma paro przepuszczalna i paroszczelna. Wyklejone na ramie Okna.


Umieszczenie ramy okiennej w otworze okiennym.


Wyklejenie taśmy paroprzepuszczalnej na zewnątrz budynku.


Uszczelnienie okna pianką poliuretanową Soudafoam.


Wyklejenie taśmy paroszczelnej wewnątrz budynku.


Okno po montażu widoczne od zewnątrz.


Okno po montażu widoczne od wewnątrz.